สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ “อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และปรากฏการณ์ของชุมชน (สัมพันธ์ชุมชนและครูประถมศึกษา)”

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 คณาจารญ์สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ “อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และปรากฎการณ์ของชุมชน (สัมพันธ์ชุมชนและครูประถมศึกษา)” ณ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดย นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ให้การต้อนรับ

กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา มีทักษะชีวิต มีจิตอาสา ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยได้มีการถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามเทศกาลเข้าพรรษา แล้วได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสภาพในห้องเรียนในการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เหมาะสม โดยมีคณาจารย์ ครู และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ’เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด