สศว.มร.ลป. ร่วมงาน มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” ในประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก”ในประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2565 ณ ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นผู้ออกแบบการแสดงตีก๋องปู่จา โดยมีชื่อชุดการแสดง “มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” ร่วมกับครูก๋องปู่จา จาก 13 อำเภอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ โดยเป็นการรวมเยาวชน คนตีก๋องปู่จามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา จำนวน 117 ชุด ร่วมบูรณาการสืบสานการอนุรักษ์การตีก๋องปู่จาในครั้งนี้ โดยมีจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว
โดยได้แบ่งการแสดง มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” เป็น 4 องก์ ดังนี้ องก์ที่ 1 เบิกฟ้าลำปาง เขลางค์นคร องก์ที่ 2 ก๋องปู่จา ชุ่ม(จุ้ม)ฟ้า อาลัมพางค์นคร องก์ที่ 3 “สลุงหลวง ก๋องปู่จา คำนบมิ่งฟ้า ไหว้สา พญาเมือง ” และองก์ที่ 4 2 ทศววรษแห่งการอนุรักษ์ก๋องปู่จานครลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด