สศว.มร.ลป. ต้อนรับคณะรร.สาธิต มร.ลป. ชมนิทรรศการอัตลักษณ์ลำปาง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียน (Summer Course2022) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ณ สวนสามสอ
นอกจากนี้ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการอัตลักษณ์ลำปาง(ห้องรอยเวียงดิน) เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักและหวงแหนในวิถีทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
#ช่างศิลป์ล้านนาลำปาง
#ห้องรอยเวียงดินนิทรรศการอัตลักษณ์ลำปาง
#ศูนย์เอกสารและอักษรโบราณล้านนา
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด