สวท. มร.ลป. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัดพิธีทำบุญ พร้อมทั้งร่วมพิธีรดน้ำดำหัวแก่บุคลากรประจำปี 2565 ในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และร่วมสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์ ณ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งจัดพิธีทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บุคลากรผู้ล่วงลับ สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 ในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์
ในการนี้บุคลากรได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผศ.ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบุคลากรอาวุโส ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด