สวท. มร.ลป. ร่วมงาน Cloud for Education Forum hosted by Google and The S Curve

ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงาน Cloud for Education Forum hosted by Google and The S Curve เมื่อระหว่างวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2565 ณ บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด อาคาร ปาร์คเวนเจอร์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีคลาวด์ ในการสนับสนุนองค์ความรู้ รวมถึงวิสัยทัศน์ และแนวคิดอันเป็นประโยชน์ ส่งเสริมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ก้าวเข้าสู่ Digital University จัดโดย บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ร่วมกับ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด และ Cloud for Education