สวท. มร.ลป. ร่วมงาน Cloud for Education Forum hosted by Google and The S Curve

ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงาน Cloud for Education Forum hosted by Google and The S Curve เมื่อระหว่างวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2565 ณ บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด อาคาร ปาร์คเวนเจอร์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีคลาวด์ ในการสนับสนุนองค์ความรู้ รวมถึงวิสัยทัศน์ และแนวคิดอันเป็นประโยชน์ ส่งเสริมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ก้าวเข้าสู่ Digital University จัดโดย บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ร่วมกับ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด และ Cloud for Education

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด