งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวท. มร.ลป. รับรางวัล GALE TOP USER AWARD WINNING ประจำปี 2565 ลำดับที่ 9

ผศ.ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับโล่รางวัล GALE TOP USER AWARD WINNING ประจำปี 2565 ลำดับที่ 9 จากสำนักพิมพ์ GALE THAILAND ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

ในการนี้รางวัลดังกล่าว จัดขึ้นภายในงานสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วประเทศ ครั้งที่10 10”ARIT :10 ปี เครือข่ายความร่วมมือก้าวสู่ยุค Digital Transformation เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมจามจุรี1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร