สมาชิกจิตอาสามร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ประจำวันที่ 12-5-65

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประเมินตามโครงการ “แต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง”

โดยได้ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ใบไม้ คัดแยกขยะอย่างเป็นระเบียบ ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณประตูทางเข้าประตูที่ 2 ตลอดจนถนนตั้งแต่ประตูที่ 2 จนถึงด้าหน้าหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ภาพ  :  สมาชิกจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด