สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 05-04-65

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณถนนทางเข้า – ออก ประตูที่ 4 ถนนโดยรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี จนถึงด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด