สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2565 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณถนนทางเข้า – ออก ประตูที่ 2 และ4 บริเวณทางเท้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ลานจอดรถด้านหลังอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ บริเวณแยกโรงเรียนสาธิต (แผนกอนุบาล) จนถึงบริเวณทางแยกอาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้านหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา สนามหญ้าและลานกว้าง บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี จนถึงบริเวณอาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ : สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด