งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ผ่านการคัดในรอบรองชนะเลิศ(ภาคเหนือ)

อ.ทยากร สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยอ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ในชื่อวง Ja Pai Funk ประกอบด้วย นายวีรวี คำโล (กีตาร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นายสิทธิรัตน์ ชะตารุ่ง (ร้องนำ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายปรัตถกร จอมใจ (กลอง) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายอนิรุธ อุปอินทร์ (กีตาร์) นายสุรชาติ ชุ่มใจ (เบส) และนายพงศธรณ์ ก๋าสุ (คีบอร์ด ) บัณฑิตสาขาวิชาดนตรี รหัส 61 ได้เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2565 “The Power Band 2022” ผ่านการคัดรอบรองชนะเลิศ(ภาคเหนือ) สนามที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ใน Class B ประเภทประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ซึ่งจะเข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ในลำดับต่อไป

ภาพ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ