มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท) พร้อมด้วยผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท) อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท) และนางสาวศิวพร จันพรมมิน (นักศึกษา ป.โท เคมีประยุกต์)

รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท) พร้อมด้วยผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท) อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท) และนางสาวศิวพร จันพรมมิน (นักศึกษา ป.โท เคมีประยุกต์) เจ้าของบทความวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ในวารสาร Applied Surface Science ฉบับที่ 596 ปี 2022 (15366) อยู่ใน Quartiles 1 , IF=6.707 ผลงานขื่อ “Silver-nanowire/bamboo-charcoal composite percolation network on nylon sheet for improved PM2.5 capture efficiency”
ติดตามและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://authors.elsevier.com/a/1f5odcXa-0jq8

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

 

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0