มร.ลป. เตรียมพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ฝึกซ้อมเป็นวันแรก

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานและกล่าวต้อนรับบัณฑิต จำนวน 1,042 คน ในพิธีฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งชี้แจงระเบียบขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และการตรวจคัดกรองบัณฑิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดการฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565 และกำหนดพิธีแสดงความยินดีบัณฑิต “พิธีวันแห่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2565” ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ และเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก