มร.ลป. เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15

นายสุรศักดิ์ ประกัน นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนางสาวพิสมร แข็งแรง รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 (รวมพลังราชภัฏรวมพลังวิศวกรสังคม) เมื่อระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะ soft skill ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ คิดเป็น ทำเป็น ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างสถาบัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด