มร.ลป. เข้าร่วมกิจกรรม “จวนม่วน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผศ.เจษฎา ทองสุข พร้อมด้วย ผศ.วราภรณ์ ภูมลี ผศ.ธงชัย ปันสุข และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม”จวนม่วน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมให้กับ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจงานด้านศิลปะ ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เป็นกิจกรรมการสอนทำสีอะคริลิค และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เป็นกิจกรรมทำเครื่องสำอางค์จากสีธรรมชาติ

ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานศิลปะร่วมกับศิลปินร่วมสมัยของจังหวัดลำปางอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด