งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ส่งมอบผลงานจิตรกรรม ประติมากรรมเซรามิก และเครื่องปั้นดินเผา ในโครงการ “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น”

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทำพิธีส่งมอบผลงานจิตรกรรม ประติมากรรมเซรามิก และเครื่องปั้นดินเผา ในโครงการ “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.ปราการ ใจดี ผศ.เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ธงชัย ปันสุข อาจารย์สังกัดสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการจัด “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” โดยได้ดำเนินการผลิตผลงานประกอบด้วย
– ประติมากรรมปูนปั้นรูปทรงม้า ประดับด้วยเซรามิกลายคราม
– ผลงานจิตกรรม ประกอบด้วย “ลานนา Beautiful” ณ วัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง วัดไหล่หิน และวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
– ผลงานจิตรกรรมย่านสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นผลงานที่สะท้อนวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชุมชนชาวจีน และในบริเวณฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) ผลงานจิตกรรมประกอบด้วย ผลงาน “ลานนา Beautiful” ผลงานภาพไก่ขาว สะพานรัษฎาภิเศก ชามตราไก่ สถานีรถไฟลำปาง ช้างจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และภาพห้าแยกหอนาฬิกา

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ