งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ดอยพระบาท) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร
ข่าว : หอมนวล ศรีริ