มร.ลป. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ม.จุฬาฯ ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบออนไลน์

โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างจุฬาฯ กับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการตรวจสอบป้องกันการลอกเลียนงานวรรณกรรม และเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น