งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชมรมม้งภาคเหนือครั้งที่ 8 ปี 2565

เมื่อระหว่างวันที่ 5 – 6 พ.ย. 2565 อ.ชัดนารี มีสุขโข อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสิงห์ภูเขา นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชมรมม้งภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีนักศึกษาชาติพันธุ์จาก 9 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวเปิดงาน

การจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักสึกษาชาติพันธ์ม้ง ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มนักศึกษามีความรักความสามัคคี รักษาวัฒธรรมม้ง ซึ่งได้มีการแข่งขันกีฬาประเภท ตระกร้อชาย-หญิง วอลเล่ย์บอลหญิง ฟุตซอลชาย การประกวดธิดาจำแลงของนักศึกษาม้ง ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาร่วมกันอีกด้วย

 

ภาพ  :  ชมรมสิงห์ภูเขา

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ