งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องฉัตรแก้ว โรงแรมเอเซียลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ พื้นที่เป้าหมายตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทางและมีเป้าหมายชัดเจน ให้สอดรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจากนายอำนาจ เถาเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนายพงศ์นคร ยางงาม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *