ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมศึกษาดูงาน โครงการทดลองปลูกต้นกัญชาและกัญชง ณ ม.แม่โจ้ 21-3-65

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ และอ.ดร.วิภานุช ใบศล อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงาน โครงการทดลองปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อใช้ในการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชม แปลงกัญชา-กัญชง ภายในศูนย์วิจัยและพัฒาการเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ