งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่วมขังบนถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนายชัย ชัยนันตา หัวหน้างานอาคารและสถานที่ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการศูนย์ดำรงธรรม กรมทางหลวง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตัวแทนผู้ร้องทุกข์ของชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน ร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่วมขังบนถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยมีข้อสรุปว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นครจะเข้ามาดำเนินการขุดวางท่อเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ