มร.ลป. ร่วมพิธีแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ในการนี้พิธีลงนามได้รับเกียรติจาก นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นผู้แทนลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับมหาวิทยาลัย จำนวน 155 แห่ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ระดับอุดมศึกษา พร้อมรณรงค์ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น