มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2023”

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2023” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย
1. กีฬากรีฑา ผู้ควบคุมทีม นายพิพัฒน์ ใบกุหลาบ และนายดุลธาเมธ ธนะวรารุติ
รายชื่อนักกรีฑา นายปริญญา อรุณฉัตย์ นักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายชาติโยดม ฝากมิตร นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และนางสาวปิยะธิดา ขันต๊ะ นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์
2. กีฬามวยไทยสมัครเล่น ผู้ควบคุมทีม นายทนงศักดิ์ สีสมสอน
รายชื่อนักกีฬา นายกิตติธัช ไทยใหม่ นักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. กีฬามวยสากลสมัครเล่น ผู้ควบคุมทีม นายเรืองศักดิ์ ศรีวรกุลวงศ์
รายชื่อนักกีฬา นางสาววรัมพร บุญเขตอุดร นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด