งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ร่วมพิธีเปิดการฝึก – การศึกษา ของนักศึกษาวิชาทหาร และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดการฝึก – การศึกษา ของนักศึกษาวิชาทหาร และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธี โดยมี พันเอก นพดล คามเกตุ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมให้การต้อนรับ

 

ในการนี้ นางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้นปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน  508 นาย

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร