งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี 2565

อ.เบญจวรรณ นันทชัย รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ โดยได้มีมติของที่ประชุมชมรมพยาบาลลำปางเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกด้วย

ภาพ : คณะพยาบาลศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ