งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจ และประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ บิดาของอาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์และพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อผัด คำลือสาย บิดาของอาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ณ บ้านหนองหัวหงอก เลขที่ 347 หมู่ 9 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง3

 

ภาพ /ข่าว  :  เกริกฤทธิ์  สิทธิชัย