งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจ ผศ.อำนาจ ขำปรางค์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปนกิจ ผศ.อำนาจ ขำปรางค์ อายุ 75 ปี อาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้ ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.ธีรเกียรติ เวลาดี ประธานอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และอาจารย์อาวุโส ร่วมพิธีฌาปนกิจดังกล่าว โดยได้ดำเนินการพิธีทางศาสนา ในเวลา 10.00น. ณ วัดเมืองศาสน์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และในเวลา 12.30น. ได้ฌาปนกิจ ณ ฌาปนสถานพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ