มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจ ผศ.อำนาจ ขำปรางค์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปนกิจ ผศ.อำนาจ ขำปรางค์ อายุ 75 ปี อาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้ ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.ธีรเกียรติ เวลาดี ประธานอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และอาจารย์อาวุโส ร่วมพิธีฌาปนกิจดังกล่าว โดยได้ดำเนินการพิธีทางศาสนา ในเวลา 10.00น. ณ วัดเมืองศาสน์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และในเวลา 12.30น. ได้ฌาปนกิจ ณ ฌาปนสถานพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ