งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจมารดาของนางบุญศรี ศรีแปงวงศ์ บุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่เป็ง คำลือชัย อายุ 78 ปี มารดาของนางบุญศรี ศรีแปงวงศ์ บุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดบ้านฟ่อน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง