มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจบิดาของนายชัชวาล นันตาปลูก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสวัสดิ์ นันตาปลูก อายุ 65 ปี บิดาของนายชัชวาล นันตาปลูก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านเลขที่ 523/2 หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยจะทำพิธีประชุมเพลิง ณ ฌาปนสถานบ้านหนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ภาพ : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด