มร.ลป.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Talent Mobility และ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2560-2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผศ.ว่าที่ร.ต.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ในการนำเสนอขอตำแหน่งวิชาการด้วยผลงาน Talent Mobility เครือข่ายกลุ่มราชภัฏ ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตนาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมให้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง (Experiential Leaning) พร้อมมอบเกรียรติบัตรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility และ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2560-2565 งานดังกล่าว ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับเกียรติบัตรศูนย์อำนวยความสะดวก (Clearing House) ดำเนินโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาพ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด