งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ – กลุ่มภาคเหนือ 25-3-65

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ – กลุ่มภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสะลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ – กลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิด
การจัดการสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กกอ. พร้อมด้วย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สป.อว.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏ-กลุ่มภาคเหนือภายใต้บริบท Mega Trends โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนากว่า 50 คน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ