งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมพิจารณาจัดหาสถานที่จัดกิจกรรมและงานประจำปีของจังหวัดลำปาง

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง และนางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมประกอบการพิจารณาจัดหาสถานที่จัดกิจกรรมและงานประจำปีของจังหว้ดลำปาง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ