มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลำปาง

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์การฝึกนักซึกษาวิชาทหาร ชั้น 2 มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง พร้อมกันนี้ได้เข้าพบกับพันเอกชรินทร์ สุวรรณะ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด