มร.ลป. ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย อ.ดร.รจเรศ นันตา ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดง ความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด