มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการ ‘’รักษ์แม่น้ำวัง’’ ในงานข่วงหลวงเวียงละกอน ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์ โมงขุนทด เจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมจัดนิทรรศการ รักษ์น้ำวัง เมื่อระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2565 ณ ข่วงหลวงเวียงละกอน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าเยี่ยมชม

นิทรรศการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง โดยได้นำผลงานชุดกรองกากอาหารและบำบัดน้ำทิ้งครัวเรือนและร้านค้า ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานก่อนทิ้งลงสู่แม่น้ำวังแบบอย่างง่าย จากอุปกรณ์วัสดุที่ราคาถูก ภายใต้โครงการวิศวกรสังคม รวมทั้งผลงานวิจัยต้นแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งของนักวิจัย ภายใต้งบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน และประชาชนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นการสร้างความตระหนักในการร่วมมือกันรักษาคุณภาพน้ำวังให้สะอาดต่อไป

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด