มร.ลป. ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565

นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง และว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ร่วมวางพวงมาลา ในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
ในการนี้ได้มีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา จุดเครื่องทองน้อยถวายความเคารพ และกล่าวคำสดุดี สมพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว :หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด