งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง ครั้งที่ 33

อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.30 ย ณ ลานหน้าวัดปงสนุก เคลื่อนขบวนไปยัง ข่วงนคร(ห้าแยกหอนาฬิกา) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
โดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ชมรมเทิดมรดกเขลางค์นครลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และมหาชนชาวลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ