งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป และผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน ร่วมการประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปางครั้งที่ 3/2565 ณ ศูนย์แห่งความสุข Happiness Center คลังน้ำมัน ปตท.

 

การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายจำลักษ์ กันเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(แม่เมาะ) และนายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง เป็นผู้จัด

 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร