งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. รับนโยบายและหารือเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ Reinventing University จาก รมว.อว.

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในการตรวจเยี่ยมพร้อมด้วยมอบนโยบายและหารือเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ Reinventing University ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมีคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 80 คน
ทั้งนี้ ในภาคบ่ายได้มีการมอบนโยบายและหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิมยาลัยราชภัฏชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมรับนโยบายในครั้งนี้

ภาพ : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย
ข่าว : หอมนวล ศรีริ