งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก รับสมัครนศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2566 จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา และโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในแต่ละโรงเรียนอย่างมาก

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เริ่มรับสมัครประเภทโควต้าสำหรับโรงเรียนเครือข่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 ส่วนการรับสมัครคัดเลือกทั่วไป รอบที่ 1 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 40 สาขา 23 หลักสูตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่ www.lpru.ac.th

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร