งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย เพื่อแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เริ่มรับสมัครประเภทโควตา สำหรับโรงเรียนเครือข่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 ส่วนการรับสมัครคัดเลือกทั่วไป รอบที่ 1 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 40 สาขา 23 หลักสูตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่ www.lpru.ac.th

 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร