งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติทางการเรียน” ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานในพิธี
การปฐมนิเทศในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม นำสังคม และแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม” และดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้ในยุค New Normal สร้าง Passion เรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกว่า 900 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ