มร.ลป. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยได้ดำเนินการพร้อมกับสถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 บริเวณด้านหน้าหอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด