มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า นักศึกษา และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะ และกำจัดวัชพืช บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

ในการนี้ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.พระบาท ภายใต้โครงการอาสาบำเพญประโยชน์ และบัณฑิตจิตอาสา และโครงการล้านต้น ล้านความดี

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด