งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการประชุมพนักงานรักษาความปลอดภัย วางแผนการดำเนินงาน

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อมอบนโยบาย และวางแผนการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ