งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 6/2565 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน การกรอกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามตัวชี้วัด ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ