งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานITA LPRUครั้งที่3/2565

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

ภาพ/ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ