มร.ลป. คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล “เขลางค์นครคัพ” ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ผศ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุมทีมฟุตบอล พร้อมด้วยนายณัฐภูมิ แก้วทองมา นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อรายงานผลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “เขลางค์นครคัพ” ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 แข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับเทศบาลเมืองเขลางค์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (สนามฟุตบอลหญ้าเทียม) อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างทักษะทางกีฬาและนันทนาการ เพื่อการพัฒนากีฬาฟุตบอล 7 คนในหน่วยงาน ส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงและสร้างมิตรภาพระหว่างหน่วยงาน ห่างไกลยาเสพติด

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด