ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
—————————–

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

๑. นักวิจัย ปฏิบัติการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
อัตราเงินเดือนๆ ละ ๒๑,๓๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา(รายละเอียดภาคผนวก ก)

๒. ครู (ปฐมวัย) สังกัดโรงเรียนนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ข)

๓. ครู (วิทยาศาสตร์) สังกัดโรงเรียนนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ค)

๔. ครู (พลศึกษา) สังกัดโรงเรียนนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา(รายละเอียดภาคผนวก ง)

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *