งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ.สาขาวิชาดนตรี มร.ลป. ร่วมแสดงดนตรีในงาน “ขัวรัษฎา 105 ปี”

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมบรรเลงดนตรีในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา 105 ปี” ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2565
โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้แสดงความสามารถและทักษะการขับร้องและการบรรเลงดนตรีผ่านบทเพลงร่วมสมัยให้ผู้ร่วมงานได้รับชมและรับฟังได้อย่างประทับใจ โดยมีอาจารย์ทยากร สุวรรณภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควบคุมการแสดงและฝึกซ้อม ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ